Завршни испити по предметите кај проф. д-р К. Ристова – Астеруд за јунска КАЗНЕНА сесија 2018

  1. ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО – ПРАВНИ СТУДИИ.
    Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток) во 16 часот (амф.2 ).

 

  1. ВОВЕД ВО ПРАВО (Правни студии; Односи со јавност; политички студии – англиски јазик)

                   Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток) во амф. 2 со                     почеток во 14.00 часот;

  1. ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА – политички студии на македонски јазик

                   Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток)  во 16 часот                     (амф.2 ).

ВАЖНО за сите студент(к)и: Студент(к)ите се должни да носат уредни пријави, уплатници КНИЖНИ и индекс ( книжен/електронски) на денот испитот