Современи политички системи и Политички партии и интересовни групи

  • Современи политички системи

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3.

Завршниот испит по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

  • Политички партии и интересовни групи

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСОВНИ ГРУПИ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3. Завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСОВНИ ГРУПИ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.