Упис на Втор Циклус на студии во Втор уписен рок за учебната 2017/2018 година

Уписот  на Втор Циклус на студии во Втор уписен рок за учебната 2017/2018 година ќе се одвива од 8.1.2018 година до 22.1.2018 година.

Во прилог е упатството и соопштението за упис на Втор циклус на студии во Втор уписен рок. ТУКА