Испит по Административно право Втор Циклус на студии

Испитот по предметот Втор Циклус на студии Административно право ќе се одржи на 9.11.2017 година во 9:00 во АМФ.3

Пријавувањето на испитот Втор циклус на студии Административно право ќе се одржи во понеделник 6.11.2017 година од 11:00 до 12:00 кабинет бр.13. Да се донесат пријава, уплатница и извод од досие