Годишна конференција за трет циклус на студии за академакста 2023/24 година

Почитувани, 

Согласно Академскиот календар на Школата за докторски студии, реализацијата на годишните конференции во зимскиот семестар, во академската 2023/2024 година, предвидено е да се одвиваат во временскиот период: од 20.11.2023 до 07.12.2023 година 

https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=230&glavno=8

Пријавата за учество на годишната конференција потребно е да ја доставите до советот на студиската програма преку архивата на факултетот најдоцна до 14.11.2023 година. 

 Во прилог Пријава за учество на годишна конференција 

Со почит, 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux