СООПШТЕНИЕ

Влезниот колквиум по предметот трговско право ќе се одржи на 12.1.2022 година во 10 часот во амфитеатар 2 (писмено)

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

на нашата почитувана професорка и колешка

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА ПЕНДОВСКА

редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

на Катедрата за финансово право и финансии

1955-2021

Со заминувањето на проф. д-р Весна Пендовска, Правниот факултет изгуби еден извонреден наставник и одличен педагог, но пред сè ценета колешка и пријателка.

Ќе останат во вечно сеќавање нејзиниот богат творечки опус, професионализмот карактеристичен за нејзината работа и хуманиот однос кон студентите и колективот.

Од вработените на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

ВЛЕЗЕН КОЛОКВИУМ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО ЗА ПРАВНИ СТУДИИ

Влезниот колоквиум по Вовед во правото за правни студии кај проф. д-р Александар Љ. Спасов ќе се одржи на 12.01.2022 година во 09:30 часот на платформата Microsoft Teams, во каналот на третата група правни студии. Обврска за полагање колоквиум имаат студентите на правни студии, прв пат запишани во тековната академска година

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на испити кај проф. д-р Елена Игновска во јануарска сесија

1. Семејно и наследно право на 26.1.2022 година од 10 часот – Join conversation

2. Сите мастер предмети (современи наследно правни системи, новите репродуктивни технологии и правото, социологија на семејството, институти на семејното право, европско семејно право) 25.1.2022 година од 10 часот – Join conversation

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Врз основа на одржаните избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, одржани на 09.12.2021 година и конечните резултати од изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание, објавени на 14.12.2021 година на интернет страната на Факултетот, ја свикувам 

   КОНСТИТУТИВНАТА СЕДНИЦА 

на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

на 15.12.2021 година (среда) со почеток во 12 часот во Амфитеатар 8 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

            Скопје, 14.12.2021 година                                                 Д Е К А Н, 

                                                                                           Проф.д-р Сашо Георгиевски 

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЗИМСКИ ИСПИТЕН РОК И ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЗИМСКИ ИСПИТЕН РОК ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022

  1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
    ЗИМСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во зимскиот испитен рок ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од

15.12.2021 до 25.12.2021 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

  1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
    ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЗИМСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во дополнителниот термин за полагање во зимскиот испитен рок ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања, во периодот од

 31.01.2022 до 03.2.2022

Начин и постапка на пријавување во дополнителен термин за полагање во зимски испитен рок:

  1. ЕЛЕКТРОНСКИ
  • Студентите пријавуваат во iKnow системот од 31.01.2022(понеделник) до 03.2.2022(четврток), следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.
  1. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
  • По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања од 31.01.2022(понеделник) до 03.2.2022(четврток), така што бројот од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на хартиената пријава, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на23.12.2021 година (четврток) со почеток во 10.00 часот, докторантката м-р Детрина Алишани Сопи ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Брачниот имотен режим во Северна Македонија и Косово. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS TEAMS. 

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје 

14/12/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 15.30 часот, докторантката м-р Фатима Салифоска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Цивилизациските темели на геополитиката на Балканот низ призмата на македонско-турските односи Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS TEAMS. 

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје 

14/12/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 17.12.2021 година (петок) со почеток во 13 часот, докторантката м-р Вероника Рашковска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,ГРАНИЦИ НА СЛОБОДАТА НА ТВОРЕШТВОТО ВО ДИГИТАЛНОТО НОВИНАРСТВО – ГРАЃАНСКО ПРАВНИ АСПЕКТИ.     

Одбраната ќе се одржи во Нова Сала за ННС во просториите на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.    

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје