Соопштение за пријавување на испити во Јунска испитна сесија 2020-21 учебна година

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во јунската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од

07.5.2021 до 17.5.2021 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.

Сесијата е поделена на 2(две) декади, доколку не изберете декада по одреден испит, системот автоматски ќе ве распредели во прва декада.

Серискиот број од електронската пријава го запишувате на пријавата за испит, што физички ја доставувате до професорот.

Распоредот ќе биде објавен на 07.05.2021 (петок) на следниов ЛИНК.

ЗАПИШУВАЊЕ И ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР НА СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИИ ЗАПИШАНИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Почитувани студенти,

Во период од 07 до 14 мај, 2021 година во периодот 8:30-16:30 часот, задолжително треба да го заверите зимскиот семестар и запишете летниот семестар за учебната 2020/2021 година во Службата за студентски прашања на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје.

Потребните документи за запишување летен семестар во службата за студентски прашања преземете ги ТУКА.

Покрај потребните документи, (дадени на линкот погоре), во службата за студентски прашања ќе треба да го пополните образец за избор на предмети за летниот(8ми) семестар.

Во прилог се дадени линкови од сите студии на постдипломски. Доколку сте правни студии, потребно е да изберете едногодишни или двегодишни студии по одредената насока и потоа да изберете предмети.

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

Откако ќе ги наведете избраните предмети, во самиот образец даден од службата за студентски прашања, треба да ги штиклирате предметите што ќе се одлучите да ги полагате од осмиот(8ми) семестар во јунската испитна сесија.

Предметите од осмиот семестар што ќе ги штиклирате, ќе ви бидат пријавени во iKnow системот  за јунската испитна сесија.

Доколку, сакате да полагате предмети во јунската испитна сесија од седмиот (7) семестар, пријавете ги во iKnow системот во периодот од 7- 17 мај.

Во прилог ви е дадено Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.

Со почит,

Правен факултет “Јустинијан Први”

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА АПРИЛСКА ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

Почитувани студенти,

Iknow системот за пријавување на испити за студенти од втор циклус ќе биде отворен во период од 06.04.2021 до 13.04.2021 година.
Сесијата започнува на 20.04.2021 до 29.04.2021.
Во прилог подолу е дадено упатство за пријавување испити и менување на пасвордот за студентите кои имаат проблем со логирање во системот. ЛИНК

Распоредот ќе биде објавен по завршувањето на пријавувањето на испити на следниов ЛИНК.

Одлука за спроведување априлска дополнителна испитна сесија во учебната 2020/21 година за студенти на втор циклус на студии

Со почит, Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје

Курс по Cyber Hygiene

Почитувани студенти,

Доколку сакате да се запознаете со главните сајбер ризици и безбедносни
напади во дигиталниот свет, како и да научите „трикови“ за заштита на
вашите лични податоци, електронски уреди, мобилни телефони и други
информациски ресурси – повелете на е-learning курсот:

Cyber Hygiene – Основни сигурносни правила во дигиталната околина-

Курсот е бесплатен за студентите на нашиот Универзитет, и веќе е
започнат (од овој месец), и ќе трае до Март 2021.
За да се регистритате одете на:

https://cybereducation.org/mc/index.php/usr/login/login

* Следнуваат и дополнителни награди за најуспешните на курсот.

За повеќе информации за курсот – разгледајте го памфлетот во прилог!

** При регистрација, мала помош: Во делот „Линија на активност* “
изберете „Универзитетски студент“, а потоа ќе ви се отворат три нови
полиња кои треба да ги пополнете,
па така во делот „Оддел*“ изберете го Универзитетот св. Кирил и Методиј
во Скопје, но на англиски јази, почнете со впишување првите букви
(пример:
St. Cyril and Methodius …) и ќе излезе предлог да го селектирате нашиот
Унивезитет.
Потоа во делот „Работно место * “ изберете го Факултетот каде што
студирате, повторно со впишување на англиски јазик на неколку почетни
букви од факултетот (пример за внесување: Faculty of Elec…) и одберете
го понудениот Факултет од листата.

Ве очекуваме.

СООПШТЕНИЕ

Рокот за пријавување испити во дополнителната сесија се продолжува до среда, 10 февруари 2021 година. 

Во прилог линк од соопштението за пријавување. ЛИНК

СООПШТЕНИЕ

Рокот за заверување и запишување семестар во студентски прашања и iKnow системот е продолжен до 12.2.2021 година.

СООПШТЕНИЕ за упис на летен семестар 2020/2021 во iKnow системот за ВТОР циклус на студии

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за студентите запишани на втор циклус студии на Правниот Факултетот “Јустинијан Први” во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:

  1. Електронско запишување на семестар и предмети од 25.01.2021 до 05.2.2021 година

Во системот iKnow www.iknow.ukim.edu.mk  студентите треба задолжително да го запишат летниот семетар 2020/2021 и да ги изберат соодветните предмети, пред физички да го запишат семестарот во студентски прашања.

– Студентите кои запишуваат ОСМИ семестар по студиите:

Граѓанско материјално и процесно право, Деловно право, Казнено право, Римско право и приватноправна традиција, Историја на правото, Корпоративно право НЕ запишуваат семестар и предмети во IKNOW. На денот за запишување на летен семестар во Службата за студентски прашања пополнуваат  ЛИСТ на кој ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да одберат МОДУЛ и да ги запишат ПРЕДЕМТИТЕ што ќе ги слушаат во осмиот семестар.

Во прилог се дадени линкови од сите студии на постдипломски.

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

  1. Студентите со  веќе електронски запишан семестар и предмети во iKnow системот, студентите во студентски прашања ја приложуваат целосната документација во соодветниот термин.

– Запишаните предмети од iKnow системот, студентите ги запишуваат во A3 образецот за запишување на семестар во делот задолжителни и изборни предмети.

Прирачник-за-запишување-семестар-и-предмети-во-IKNOW-системот