ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус на студии за учебната 2021/22 година

Огласот преземете го ТУКА.
Мејл адресата на која студентите ќе ги доставуваат документите е следната: praven@pf.ukim.edu.mk

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања,

во периодот од 16.9.2021 до 17.9.2021 година.

Начин на пријавување:

  1. ЕЛЕКТРОНСКИ

  1. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

  • По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања од 16.09.2021 до 17.09.2021, така што бројот од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на хартиената пријава, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

Со почит,

Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје

Интерни огласи за избор на демонстарори за предмети на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје

Интерен оглас за избор на демонстратор на предметот Меѓународно јавно право – Преземете ТУКА.

Интерен оглас за избор на демонстратор на предметот Стварно право – Преземете ТУКА.

Интерен оглас за избор на демонстратор на предметот Вовед во право на Европска Унија – Преземете ТУКА.

7/9/2021

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ,СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Документи за пријавување и запишување

На 10 и на 13 септември 2021 година во периодот 8:30-16:30 часот, кандидатите задолжително треба да ги поднесат оригиналните документи за пријавување и за запишување на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје.

Read more…