Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 30.06.2022 година (четврток), во 10 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Испитите кај проф. д-р Гордан Калајџиев во казненета јунска сесија од 30.06.2022 се презакажуваат за 2.7.2022(сабота) година во 10.00 часот

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите кои полагале англиски јазик (Правни студии и Односи со Јавност) дека оцените ќе може да се внесат во индекс во понеделник, 27.06.2022 во 11.30 часот пред студентски прашања на Правен факултет. Оцените не мора да се земат лично.

Д-р Зорица Трајкова Стрезовска

Резултати од завршните испити по Вовед во правото на сите студии и Филозофија на правото од втора декада на јунска испитна сесија, полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов 

Во прилог резултатите од завршните испити по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото одржани во втора декада на јунската испитна сесија, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов. Терминот за впишување оценки ќе биде дополнително објавен.

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – резултати и термин за впишување на оцени

Почитувани колешки и колеги,

Во прилог се резултатите од испитот по меѓународно приватно право кој се одржа на 14.6.2022 година. 

Терминот за впишување на оцени и увид во тестовите е 24.6.2022 година. За да го добиете Вашиот термин за впишување потребно е да ги пополните податоците на следниов линк: https://forms.office.com/r/tA3J7z7Ap7