Земање оценки по предметот Вовед во правото кај проф. д-р А. Спасов

Оцени за положени испити по Вовед во правото (правни студии, политички студии на македонски јазик и новинарство) и Филозофија на правото (правни студии) кај проф. д-р Александар Спасов ќе се впишуваат според следниов распоред:
  •  за сесијата во август/септември за сите четири декади на 15.10.2020 (четврток) од 10.00 часот во амф. 2;.

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 15.10.2020, во амф. 7, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска сесија – прва декада) од 09:40 часот
Облигационо право (јунска сесија – втора декада) од 09:50 часот
Облигационо право (јунска сесија – трета декада) од 10:00 часот
Облигационо право (септемвриска сесија – прва декада) од 10:10 часот
Облигационо право (септемвриска сесија – втора декада) од 10:20 часот
Облигационо право (септемвриска сесија – трета декада) од 10:30 часот
Облигационо право (октомвриска сесија) од 10:40 часот
Договорно право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија) од 10:50 часот

Соопштение за земање оценки кај проф. д-р В. Кандикјан

Се известуваат сите студенти кои положиле испит кај професор Кандикјан, а кои сè уште не земале оценка, да ја испратат својата и-меил адреса и сесијата кога положиле на vkandikjan@yahoo.com, за да може благовремено да ве информирам кога и каде да ги донесете индексите за впишување на оценките.

Скопје 12.10.2020 година Проф. Владимир Кандикјан

Резултати по предметот Право и информатичка технологија кај Проф. д-р. Драги Рашковски

Резултати по предметот Право и информатичка технологија кај Проф. д-р. Драги Рашковски одржан во дополнителната испитна сесија во прилог.
 
Земање на оцени на ден 14.10.2020 година (среда) во 15 часот.