СООПШТЕНИЕ

Испитот по предметот ПИТ кај проф. д-р Драги Рашковски се преместува од 07.09.2022 година на 12.09.2022 година во 9 часот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се информираат студентите дека сите испити кај проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана Петревска на прв и на втор циклус на студии во КАЗНЕНА испитна сесија ќе се одржат на 22.09.2022 – четврток на линковите во Microsoft Teams.                                                   
Од предметните професори

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВЛЕЗНИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

Почитувани колеги,

            Полагањето на влезниот колоквиум по Граѓанско процесно право ќе се одржи на 15.08.2022 година (понеделник), од 11 часот, со физичко присуство во амфитеатар 5.

            Колоквиумот ќе содржи 5 кратки прашања и ќе трае 20 минути.

Се замолуваат сите студенти да дојдат навремено и задолжително да носат индекс за идентификација.

Проф. д-р Татјана Зороска Камиловска

Проф. д-р Милка Ракочевиќ