Финансово право – резултати од завршен испит и термин за оцени

Почитувани студенти,

во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Финансово право спроведен на 6.11.2017 година во рамки на ноемвриската дополнителна сесија. ТУКА

Терминот за оцени и усно допрашување за положување на испитот е четврток (9.11.2017 година) во 11 часот во амф.8. Во списокот се означени студентите кои имаат право на усно допрашување. Во овој термин оцени ќе можат да земат и студентите кои испитот го положиле во некоја од претходните испитни сесии.Студентите кои нема да земат оцена во овој термин, тоа ќе можат да го направат ЕДИНСТВЕНО во претходно определен термин по спроведување на следната испитна сесија.

Катедра по Финансово право

Првиот дел од завршното оценување по предметите Историја на правото и Современа македонска историја (на англиски јазик) кај проф. д-р Мишо Докмановиќ

Првиот дел од завршното оценување по предметите Историја на правото и современа македонска историја (на англиски јазик) кај проф. д-р Мишо Докмановиќ ќе се одржи на 10.11.2017 година од 13:30 часот во АМФ.3.

Испит по Администативно право

Испити по предметитет Администативно право ќе се одржат на 9.11.2017 година во 9:00 во АМФ.3

Пријавувањето на испитот Администативно право ќе се одржи во понеделник 6.11.2017 година од 11:00 до 12:00 кабинет бр.13. Да се донесат пријава, уплатница и извод од досие

Испит по Облигационо право

Се известуваат студентите дека завршниот испит по облигационо право ќе се полага на 09.11.2017 година, од 10:00 часот, во амфитеатар 4. Терминот е фиксен. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, доказ за уредена обврска за административна такса, како и доказ за уредена обврска за полагање во казнена сесија.

Испит по Вовед во правото и Филозофија на правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов

Испит по Вовед во правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов ќе се одржат во вторник, 7.11.2017 година во 16:30 часот во амф. 2. Редовните студенти треба да имаат положено колоквиум за да полагаат завршен испит. Студентите задолжително да носат книжен индекс, пополнета пријава и уплатници за таксена марка и уплатен надомест за полагање во казнената сесија.