ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕМИ ЗА НИР И ЗА АКТИВНОСТ (СТАТУС 23.11.2017)

Во прилог се дадени темите за научно-истражувачи работи и за активност за студентите кои ја слушаат студиската програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Рокот за предавање на изработените теми е денот на полагање на завршниот тест. Студентите кои не земале теми, истото можат да ги направат со праќање на електронска пошта до проф. д-р Ненад Гавриловиќ на neno.gavrilovic@gmail.com, со наведување на име и презиме и број на индекс, или пак за време на наставата.

Tемите за научно-истражувачи работи и за активност за студентите кои ја слушаат студиската програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. ТУКА

Н. Гавриловиќ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux