ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Термин за влезен колоквиум и испит во јунска испитна сесија

Се известуваат студентите на трета година, правни студии дека влезниот колоквиум по Граѓанско процесно право ќе се одржи на 14.05.2018 година (понеделник), од 11 часот, во амф.2

Испитот по Граѓанско процесно право во пред сесија ќе се одржи на 18.05.2018 година (петок), од 11 часот, во амф.2

Испитот по Граѓанско процесно право во јунска испитна сесија ќе се одржи на 05.06,2018 година (вторник), од 11 часот, во амф.2

Предвидениот термин за јунска испитна сесија се однесува и на вонредните студенти.

Испитот треба задолжително да се пријави со поднесување на уредно пополнета пријава преку службата за Студентски прашања најдоцна до 14.05.2018 година (понеделник).

На пријавата студентот треба задолжително да го наведе терминот на полагање на испитот.

Право на полагање на завршен испит имаат само студентите кои го имаат положено влезниот колоквиум и кои го имаат пријавено завршниот испит преку Службата за Студентски прашања.