Испит на мастер студии по Граѓанско материјално и граѓанско процесно право и Деловно право кај Проф. Татјана Зороска и Доц. Милка Ракочевиќ

Во прилог се термините за испити на мастер студии по Граѓанско материјално и граѓанско процесно право кај Проф. Татјана Зороска и Доц. Милка Ракочевиќ. ТУКА