Испит по предметите од мастер студии по Административно право и јавна администрација

Испит по предметите од мастер студии по Административно право и јавна администрација ќе се одржи на ден 11.1.2018 година во 11:00 во амф.7