Испит од мастер студии кај порф. Дивна Илиќ Димовски

Испит од мастер студии кај порф. Дивна Илиќ Димовски ќе се одржи на 11.1.2018 година во кабинет при што се молат студентите да пратат е-маил за пријавување.