Испити по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Вовед во економија и ВТОР ЦИКЛУС на студии

Влезен колоквиум по Економика, Политичка економија ќе се одржат на 2.11.2017 година во 14:00 часот во АМФ.2

Завршен испит по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Вовед во економија ќе се одржат на 9.11.2017 година 12:00 АМФ.2

Испитите по предметите Деловни финансии, Јавни Финансии, Јавен Менаџмент, Современи економски теории ќе се одржат на 9.11.2017 година во 12:00 АМФ.2

Забелешка: Испитот ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се пријави на Студентски прашања со достава на уредно пополнета пријава и потребни уплатници за полагање на испитот во дополнителната сесија најдоцна до 8 ноември.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux