Испитите по Конституцијализам, Политички систем-Анг, Човекови права-Применета

Испитите по Конституцијализам, Политички систем-Анг, Човекови права – Применета ќе се одржат на 7.11.2017 година во 12:00 часот