Листа на предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување
за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за
кандидатите што полагале државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2018/2019 година

 

Повеќе информации на следниот ЛИНК

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux