Оценки по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 09.02.2024 година (петок), во 10:30 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux