СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Стојне Данилова Ивановски  Надлежност на Меѓународниот центар за решавање на инвестициони спорови (ICSID) со посебен осврт на споровите против Република Северна Македонија  07.02.2024 

(СРЕДА) 

12:00  СУДНИЦА 2 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux