Одложување на настава по трговско право

Се известуваат студентите дека наставата по предметот Трговско право трета година Прва група што е по распоред на ден 15.3.2018 година се одложува за 16.3.2018 година во 11 часот.