МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – промена на почеток на предавање на ден 13.03.2018 година (втора група, правни студии)

Почитувани студенти,

Наставата по предметот меѓународно приватно право за студентите од втора група, правни студии, на ден 13.03.2018 година наместо во 12:00 часот ќе започне во 13:00 часот, во амф. 7.