Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ и ВТОР циклус на студии

Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ циклус на студии
ТУКА.
Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ВТОР циклус на студии
ТУКА.