Распоред на часови за ВТОР ЦИКЛУС на студии за учебната 2017/2018 година.

Во прилог е распоредот по насоката КАЗНЕНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ФИНАНСОВО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.