Консултации по Политичка култура и Политичка митологија

Консултациите по изборните и опциони предмети политичка култура и политичка митологија ќе се одржат на 15.12.2017 (петок) во 9 часот во просторијата Темпус.