Испит по Применета политика (политички студии: група на македонски и англиски јазик)

Испитот по Применета политика (политички студии: група на македонски и англиски јазик), ќе се одржи во среда, 20 декември во 12 часот.