Испити по Политички систем, Современи политички системи, Политички партии и интересовни групи, Локална самоуправа

Во прилог е распоредот за испити по Политички систем, Современи политички системи, Политички партии и интересовни групи,Локална самоуправа. ТУКА