Испит по Вовед во правото и Филозофија на правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов

Испит по Вовед во правото кај проф. д-р Добринка Тасковска и доц. д-р Александар Љ. Спасов ќе се одржат во петок, 22.12.2017 година во 10:00 часот во амф. 2