Прелиминарна ранг листа на примени кандидати на трет циклус на студии

Прелиминарната листа на примени кандидати – ЛИНК

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до советот на студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна одлука во рок од 36 часа. 

Одлуката на советот на студиската програма е конечна. 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux