Распоред по ГРАЃАНСКО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО И ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

Граѓанско право- применета програма  во среда 15:00 часот АМФ.3

Стварно право 2- во четврток 15:00 часот АМФ.3