РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ (КОНЕЧНА РАНГ-ЛИСТА)

Конкурсната комисија го објави Решението за прием на студенти (конечна ранг-листа) во прв уписен рок за прв циклус на студии. Решението е објавено во системот за електронско пријавување, на огласната табла на Факултетот и може да се преземе тука.

Запишувањето на кандидатите ќе се врши на 07.09.2018 и на 10.09.20118 во Службата за студентски прашања, работното време на службата е од 08:00 до 16:00 часот. Листата на потребни документи за уписи може да се превземе ТУКА.

 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Новинарство – Државна квота преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Новинарство – Целокупно средно образование во странство преглед ТУКА.
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Односи со јавноста – Државна квота преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Политички студии – Државна квота преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Политички студии на англиски јазик – Државна квота преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Правни студии – Вонредни преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Правни студии – Државна квота – Кандидат чие родителско право го врши само еден родител преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Правни студии – Државна квота преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Правни студии – Нерангирани под минимум поени преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Правни студии – Приватна квота – Кандидат чие родителско право го врши само еден родител преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Правни студии – Специјални услови преглед ТУКА
 • Решение за прием (конечна ранг-листа)-Правни студии – Факултетско образование преглед ТУКА