РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШЕН ИСПИТИ СПТ И ЕКМО ЈАНУАРИ, 2018

Студентите со граничен бодовен збир, имаат право усмено да до-одговараат усмено за повисоката оценка кај некој од предметните професори. 

42ПА-70 ПОЕНИ

37ПА-70 ПОЕНИ

41ПА-70 ПОЕНИ

40ПА-70 ПОЕНИ

48ПА-70 ПОЕНИ

2717П-70- ПОЕНИ

2680П-50 ПОЕНИ

2687П-45-ПОЕНИ

2711П – 40 -ПОЕНИ

2690П-40-ПОЕНИ

2709П-30-ПОЕНИ

2693П-20 ПОЕНИ

2712П-20 ПОЕНИ

1620-6КА

2399П-6КА

2415П-6КА

2490П –  ДА,  ДОЈДЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux