Резултатите од испитите по Економика,Политичка Економија и Современи економски теории

Во прилог се резултатите од испитите по Економика,Политичка Економија и Современи економски теории. ТУКА