СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Дејан Ристов  Градење на нова европска безбедносна архитектура – историскиот развој на Организацијата за безбедност и соработка во Европа  13.02.2024 

(ВТОРНИК) 

12:00  СТАРА САЛА ЗА ННС 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux