СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСЛОВ НА ТРУДОТ ДАТУМ ЧАС ПРОСТОРИЈА

 

Емилија Конеска Новоста, како услов за патентибилност кај патенти на медицинска употреба, во праксата на Европски патентен завод 15.02.2024

(ЧЕТВРТОК)

11:30 СТАРА САЛА ЗА ННС
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux