СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСЛОВ НА ТРУДОТ ДАТУМ ЧАС ПРОСТОРИЈА

 

Марија Димковска ПР стратегии во мрежното општество за корпоративен имиџ: знаење наспроти вештини 16.02.2024

(ПЕТОК)

10:00 СТАРА САЛА ЗА ННС
Дајана Ангелеска Односите со јавноста на социјалните медиуми: компаративни анализи за влијание на јавно мнение 16.02.2024

(ПЕТОК)

12:00 СТАРА САЛА ЗА ННС
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux