СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

 

Снешка Цветкова 

Заштита на личните податоци во работен однос 

23.02.2024 

(ЧЕТВРТОК) 

10:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux