СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

 

Ева Темелкова 

Ризици во банкарското работење 

20.03.2024 

(СРЕДА) 

12:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

Ајсел Фазлиу 

Заеднички истражни тимови како ефективен инструмент во меѓународната полициска соработка за превенција и борба против организиран криминал 

21.03.2024 

(ЧЕТВРТОК) 

13:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux