СООПШТЕНИЕ

 16.04.2024 – ВТОРНИК- СТАРА САЛА ЗА ННС 

Гордана Иваноска, број на досие 700М  

 

 

„Осигурителни измами“ 

12 h 

проф.д-р Димитар Гелев (ментор) 

проф.д-р Ванчо Узунов  

проф.д-р Биљана Петревска 

Марија Цоневска број на досие 598м  

Компарација на прописите за тргување со хартии од вредност во Република Северна Македонија и Република Грција преку практичен пример“ 

13 h 

проф. д-р Димитар Гелев (ментор) 

 

проф.д-р Ванчо Узунов  

 

проф.д-р Биљана Петревска 

Филип Илиевски, број на досие 702м  

„Банкарски гаранции“ 

14 h 

проф.д-р Димитар Гелев (ментор)  

проф.д-р Ванчо Узунов  

проф.д-р Биљана Петревска 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux