СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСЛОВ НА ТРУДОТ ДАТУМ ЧАС ПРОСТОРИЈА  
Благој Иванов Постапка за вработување во јавен сектор преку агенциите за привремени вработувања 19.10.2023 (ЧЕТВРТОК) 10:00 Стара сала за ННС 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux