Соопштение

ПРВ ЦИКЛУС – ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО: ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЈУНСКА ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА

 

Се известуваат студентите дека завршниот испит по облигационо право ќе се полага на 27.06.2018 година, од 14:00 часот, во амф. 4. Студентите задолжително да го пријават испитот на Службата за студентски прашања најдоцна на 26.06.2018 (понеделник) и со себе да носат индекс.

 

Ј. Дабовиќ

Н. Гавриловиќ

Н. Здравева

 

ВТОР ЦИКЛУС – ИСПИТИ КАЈ Ј. ДАБОВИЌ, Н. ГАВРИЛОВИЌ И Н. ЗДРАВЕВА: ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЈУНСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) СЕСИЈА

 

Се известуваат студентите дека испитите по следните предметни програми:

 • договорно право (задолжителна за насока по граѓанско право),
 • право на интелектуална сопственост (задолжителна за насока по деловно право),
 • Competition & Antitrust (задолжителна за насока по право на интелектуална сопственост),
 • отштетно право (изборна од модул за насока по граѓанско право),
 • право на интелектуална сопственост (изборна од модул за насока по граѓанско право),
 • конкурентско право (опциона од деветти семестар),
 • потрошувачко право (опциона од деветти семестар),
 • договорно право (опциона од деветти семестар),
 • интернет право (опциона од деветти семестар),
 • право на интелектуална сопственост (опциона од деветти семестар),
 • договори на автономната трговска практика (опциона од деветти семестар), и
 • отштетно право (опциона од деветти семестар),

 

ќе се одржат на 27.06.2018 година, со почеток од 14:00 часот, во амф. 4.

 

Студентите задолжително да го пријават испитот на Службата за студентски прашања најдоцна на 26.06.2018 (понеделник) и со себе да носат индекс.