СООПШЕНИЕ ЗА МАСТЕР СТУДИИ Термини за испити во септемвриска испитна сесија кај проф. Зороска Камиловска и доц. Ракочевиќ

Се известуваат студентите на мастер студии дека испитите по предметните програми Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ  во јунска испитна сесија кај проф. Зороска Камиловска и доц. Ракочевиќ, на насоките Граѓанско материјално право и граѓанско процесно право и Деловно право, ќе се одржат според следниот распоред:

  • I декада: 12.09.2018 година (среда), од 11 часот, во амф 5.
  • II декада: 24.09.2018 година (понеделник), од 11 часот, во амф 5.

Студентите имаат право да изберат само еден од наведените термини во кој што ќе ги полагаат испитите.

Испитите треба задолжително да се пријават со поднесување на уредно пополнета пријава преку службата за Студентски прашања најдоцна до 05.09.2017 година (среда).

На пријавата студентот треба задолжително да го наведе терминот на полагање на испитот.

Студентите треба задолжително да ги пријават испитите преку I-know системот.

 

Проф. д-р Татјана Зороска Камиловска

Доц. д-р Милка Ракочевиќ