Резултати од испитот Trademarks (Мастер студии по Право на интелектуална сопственост)

Во прилог се резултатите од испитот Trademarks. ТУКА