Устен испит по Економски систем и економска политика

Устниот испит по Економски систем и економска политика – политички студии ќе се одржи на 6.11.2017 понеделник во 9h во Предавална 4.