МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – списоци за полагање на завршен испит (25.01.2018 година)

Почитувани студенти,

Во прилог се списоците на студенти кои уредно го пријавиле испитот по меѓународно приватно право. Испитот ќе се одржи на ден 25.01.2018 година, во 12:00 часот, согласно распоредот за полагање во амф. 2 и амф. 3. ТУКА