СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Орце Лазаров, студент на втор циклус студии.

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.04.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатката Јована Заткоска, студентка на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Нетрадиционалните безбедносни предизвици во Западен Балкан “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Никола Голубов, студент на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Преговорите и мирното решавање на меѓународните спорови “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Николче Петкоски, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Информатичката технологија во функција на дигиталната форензика “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 10 часот, кандидатката Mилкица Санева, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Фактори што влијаат врз детското престапништво на територијата на Основниот суд во Штип “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 12 часот, кандидатката Марија Ивановска Ал Кхалили, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Вкрстено испитување, правни правила и практика на поставување прашања “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Ивана Костеска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Криминолошки аспекти на семејното насилство “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопјe

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 10 часот, кандидатката Лејла Тутиќ, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Мигранти-казненоправен контекст “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје