СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА ВО ДВЕТЕ ДЕКАДИ 

 

Ги информираме студентите кои се од претходни генерации на студирање и кои досега не биле вклучени во ниту една од групите на предавања на Microsoft Teams, дека online испитот по Применета економика и во прва и во втора декада ќе се одржи на линк во овој тим: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afbd22342156a404493a3b9bfb71c1f0d%40thread.tacv2/conversations?groupId=64fcb5bd-59c5-4575-b14e-af0e6ab1e6ea&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

Потребно е да пратите request од Вашиот e-mail којшто е со екстензија на pf.ukim на горенаведениот линк. Ова соопштение не важи за студентите кои беа веќе приклучени на предавања по предметот Применета економика.   

 

Предметните професори

Конечна ранг листа на кандидати за упис на трет циклус на стдуии за студиската програма правни науки (втор уписен рок) за академската 2020/21 година на УКИМ

Почитувани,
Во прилог се објавува Конечна ранг листа на кандидати за упис на трет циклус на стдуии за студиската програма правни науки (втор уписен рок) за академската 2020/21 година на УКИМ. Уписот на кандидатите ќе се одвива на 25.1. – 29.1.2021 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Read more…

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.01.2021 година ( петок) во12:00 часот, кандидатот Ѓорѓи Влајнкиноски, студент на втор циклус студии – насока уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Децентрализацијата и системот на македонската локална самоуправа со посебен осврт на општина Вевчани “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.01.2021 година ( петок) во 13 часот, кандидатката Елена Нацевска, студентка на втор циклус студии – насока уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Заштитата на слободите и правата пред уставните судови “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје