СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Тања Каракамишева Јовановска во вторатa декада, ќе се спроведат усно преку електронската платформа Microsoft Teams.

Впишување оценки во индекс кај проф. д-р Ана Чупеска

Оценки за сите предмети кај проф.д-р Ана Чупеска, ќе се потишуваат во индекс  на 28 ми Септември во 10.00 часот.
За таа цел, секој студент да понесе со себе уредна пријава и копија од iknow досието за внесената оценка.

Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 4 на 14 септември со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце при влез во амфитеатарот и оддржување растојание) 

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ВТОРА ДЕКАДА – август/ септемвриска сесија – Правни студии и Односи со јавност

Се известуваат студентите дека испитот по англиски јазик, закажан за 07.09.2021, втора декада, ќе се одвива со физичко присуство. Испитот ќе се одржи во амфитеатар 2 со почеток од 12 часот. Се замолуваат сите студенти кои ќе полагаат да бидат пред амфитеатарот во 11.45. Термин од 15 часот нема да има.

проф. д-р Зорица Трајкова

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ПРВА ДЕКАДА – август/ септемвриска сесија – Правни студии и Односи со јавност

Се известуваат студентите дека испитот по англиски јазик, закажан за 24.08.2021, прва декада, ќе се одвива со физичко присуство. Испитот ќе се одржи во амфитеатар 3 со почеток од 12 часот.

проф. д-р Зорица Трајкова

СООПШТЕНИЕ

Оценки за сите предмети кај проф.д-р Ана Чупеска, ќе се потишуваат во индекс  на 7ми Јули во 11.30мин. За таа цел, секој студент да понесе со себе уредна пријава и копија од iknow досието за внесената оценка.

Термин за впишување оцени кај проф. д-р Христина Рунчева Тасев

Се известуваат студентите кои полагале предмети од прв и втор циклус студии кај проф. д-р Христина Рунчева Тасев дека оцените ќе бидат впишани во четврток, 1 јули од 11 часот.Зборно место пред влезот на Правниот факултет. Не е задолжително лично присуство.