Oбразованието против говорот на омраза и делата од омраза

Во рамки на иницијативата „Образованието против говорот на омраза и делата од омраза“ Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје се одржаа две обуки посветени на говорот на омразата и делата од омраза.
На обуките учество земаа студенти од прв и втор циклус на студии на Правен факултет „Јустинијан Први“ каде имаа можност да проследат предавање од страна на проф. д-р Елена Михајлова Стратилати.
Во рамки на обуката беа опфатени и работа на случаи каде преку тимска работа се идентификуваa говорот на омраза и делата од омраза, воедно применувајќи го резонирањето на Европскиот суд за човекови права кој има развиена судска практика во оваа област. Учесниците добија и практични информации поврзани со справувањето на говор на омраза и делата од омраза во националниот контекст, а беше ставен и акцент на улогата на образованието и градењето на контра-наративи. Дополнително обуките опфатија и завршна дискусија за местото на високото образование во борбата против говорот на омраза и делата од омраза и отворија можност за иницирање на идна активност во оваа област.

Аплицирајте на CEEPUS мрежата за Биоетика

CEEPUS мрежата за биоетика е активна за аплицирање на студенти од Правниот факултет „Јустинијан Први“ за размена на некои од другите партнер универзитети. На следниот линк: CEEPUS (2022.21.1) студентите може да се информираат за можностите. Аплицирањето за зимскиот семестар е до 15 јуни, 2022 година.

Дополнително, постои можност за учество на студенти на летна школа во Печ, Унгарија на тема: Europе (Re)Discovered во периодот 26-30 септември, 2022 година и на зимска школа на Универзитетот во Виена на тема „Ecological Education“,во периодот 28 ноември – 2 декември, 2022 година.

Заинтересираните студенти може да се обратат за дополнителни информации кај проф. д-р Елена Игновска. 

Oбразованието против говорот на омраза // Обука за спречување и борба против употребата на говор на омраза

„Образованието против говорот на омраза“ е иницијатива спроведена во соработка меѓу Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје и Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Во рамки на иницијата ќе се организират повеќе активности. Прва од активностите е: Обука за спречување и борба против употребата на говор на омраза

Обуката ќе се одржи на 12.5.2022 (Четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. Во зависност од бројот на учесници работилницата може да се одржи онлајн на платформата Zoom. Во прилог е агендата.

Заинтересирани студенти може да се пријават до 10.5.2022 (Вторник) на следниот линк: https://forms.gle/CtURwyTVsMs4PwpV9

Цел на обука: Обезбедување обука на студентите во спречувањето и борбата против употребата на говорот на омраза.

Опис на активности: Учесниците најпрво ќе ја разберат важноста на меѓусебното зајакнување на човековите права на слобода на изразување и еднаквост.  Обуката исто така ќе даде преглед на дефинициите на говорот на омраза во литературата и во меѓународното (европско) право и политики, како и објаснување на клучните карактеристики на говорот на омраза и неговото разликување од блиските концепти. Приложувањето на типологијата за идентификување и разликување на различни форми на „говор на омраза“ според нивната сериозност, водени од обврските на државите според меѓународното право за правата на човекот и меките идникатори ја дооформуваат способноста на учесниците за негово идентификување. Посебен фокус ќе биде ставен и врз говорот на омраза на интернет.

Во текот на обуката е предвидено работа на случаи. Преку тимска работа ќе се учесниците ќе идентификуват говор на омраза, воедно учејќи ја примената на резонирањето на Европскиот суд за човекови права кој има развиена судска практика во оваа област.

Учесниците ќе добијат и практични информации поврзани со справувањето и пријавувањето на говор на омраза во националниот контекст, а ќе биде ставен и акцент на улогата на образованието и градењето на контра-наративи.

Во текот на завршна дискусија ќе се дискутират неколку прашања: Како може Универзитетот/Факултетот да се претвори во „безбедна зона“, каде секое човечко суштество се чувствува заштитено и почитувано. Која е улогата на професорите? Учесниците ќе можат да придонесат своит идеи за акционен план против говорот на омраза на факултетот/универзитетот.

Предавач: проф. д-р Елена Михајлова Стратилати

Елена Михајлова Стратилати е редовна професорка по меѓународно право на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје. Таа е член на Европската Комисија против расизам и нетолеранција (ECRI). Вклучена е во наставата на повеќе предмети на додипломските, мастер и докторските студии, како: Меѓународно јавно право, Меѓународно право за правата на човекот, Меѓународно хуманитарно право, Мирно решавање на спорови, Транзициона правда. Таа е Член на Центарот за бегалско право и миграција при Правниот факултет и ментор на правната клиника за право на бегалци. Нејзина посебна област на интерес се човековите права и граничните области на говор на омраза и дела од омраза, културните идентитети, демократијата и транзициона правда.

СООПШТЕНИЕ ЗА  ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК И ДОПОЛНИТЕЛЕНИОТ ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЛЕТЕНИОТ ИСПИТЕН РОК ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ЛЕТЕН ИСПИТЕН РОК

Пријавувањето на испитите на прв и втор циклус студии

Read more…

УНАПРЕДЕТЕ ГИ СВОИТЕ ШАНСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И КАРИЕРА СО ПРОГРАМАТА ЗА СТИПЕНДИИ НА ЛУКСЕМБУРШКИОТ БИЗНИС УНИВЕРЗИТЕТ!

 – ГАРАНТИРАНО ЕДНОСТАВНА И БРЗА ПОСТАПКА НА ПРИЈАВУВАЊЕ! –

Европскиот бизнис (деловен) универзитет од Луксембург и ЕРИ СЕЕ  (Иницијатива за реформа на образованието во Југоисточна Европа) ви ја претставуваат Програмата за ст

Read more…

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје дека за добивање на услуги од Факултетот по разни основи, треба да ги користат следниве обрасци. ЛИНК