ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ

Резултати од испити и било какви соопштенија од вашиот смер прв или втор цилкус, по овој пост, може да ги најдете во менито под името Студенти -> Огласна табла. 

Поздрав,
ИКТ служба

Почитувани докторанди

Потсетуваме дека согласно Академскиот календар на Школата, пријавување за годишните конференции во летниот семестар 2018/19 година е определено да се одвива во временскиот период од 26.3 до 29.3.2019 година.
Замолуваме, пријавите за годишната конференција од вашата студиска програма да ги доставите до Школата за докторски студии, заклучно со 3.4.2019 година. И тоа потсетуваме:

  • Студентите на трет циклус докторски студии кои се пријавуваат за годишна конференција со семинар во втор семестар, треба да достават Пријава и Апстракт;
  • Докторандите кои се пријавуваат за годишна конференција од четврти/шести семестар треба да достават Пријава, Труд, Рецензија за трудот;
  • Докторандите семинарот од трети односно петти семестар го пријавуваат и реализираат во склоп на студиската програма.

Пријава на втор семестар-конференција

Пријава на трети и петти семестар

Пријава на четврти и шести семестар-конференција

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСАКЦИИ

Се известуваат студентите кои ја избрале предметната програма право на осигурување и обезбедување трансакции, како изборна во рамките на IX-тиот семестар, дека за истата ќе се држи само менторска настава, од причина што не е формирана група од најмалку 21 студент. Испитната литература е наведена во силабусот за предметната програма даден во ПРИЛОГ. Во однос на научно-истражувачките работи, студентите можат самите да изберат дали ќе изработуваат тема од делот за личноправни средства за обезбедување, од делот за стварноправни средства за обезбедување, или пак од делот за извршноправни средства за обезбедување, за што треба да контактираат со соодветните наставници. Во поглед на делот за личноправни средства за обезбедување, консултации ќе се држат на 12.03.2019 година, од 11:00 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

ОТШТЕТНО ПРАВО: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Се известуваат студентите дека во рамките на предметната програма отштетно право, како изборна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, ќе се организира практична настава. Практичната настава ќе се одвива преку посета на граѓански судења во Основниот суд Скопје 2 Скопје. Од тие причини, во ПРИЛОГ е даден список на студенти, согласно расположливите податоци доставени од Студентската администрација. Доколку некои студенти не се наоѓаат на списокот, се молат да се пријават кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ со испраќање на име и презиме и бр. на индекс на neno.gavrilovic@gmail.com, најдоцна до 18.03.2019 година. По изминувањето на овој термин ќе бидат објавени датумите и составот на групите за посета на судења.
Редовна настава ќе биде закажана доколку, во меѓувреме, се формира група од најмалку 21 студент. Испитната литература за предметната програма е наведена во силабусот за предметната програма даден во ПРИЛОГ. Во однос на темите за научно-истражувачки работи, ќе биде објавено соодветно соопштение.

Оштетно список за посета на судења

Оштетно право-граѓанско 2017/18

Н. Гавриловиќ

Соопштение за деловни финансии

Се известуваат студентите кои го одбрале предметот деловни финансии како изборен или опционен предмет, дека терминот за консултации по предметот е понеделник во 12 часот во кабинетот на проф. д-р Владимир Кандикјан или во кабинетот на доц. д-р Катерина Шапкова Коцевска.

Резултати од испитот по Вовед во право на ЕУ

Оценките од испитот по Вовед во право на ЕУ одржан на 15.02. ќе се внесуваат оваа среда (27.02.) во 12 часот во кабинетот на доц. И. Ценевска (спроти „Клуб на оратори“).
Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин. Оценките не мора да се подигаат лично.
Резултатите може да ги симнете ТУКА.