СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Начинот на реализација на дејностите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19, се уредени со следниве акти што ги објавувавме со цел да се запознаете со нивната содржина:

  • Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ, бр. 76 од 24.3.2020 година),
  • Правилникот за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 (Универзитетски гласник бр. 489, 25 март 2020 година) и
  • Одлуката за начинот на реализација на дејностите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 (донесена на седницата на ННС на 3.4.2020 година).

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во целост ја реализира наставата со примена на средства за електронска комуникација (e-mail, Microsoft Teams, ZOOM и др.). Секој студент доби e-mail со екстензија @students.pf.ukim.mk со цел непречено користење на Microsoft Teams (упатсвото за активирање на мејл адресите и користењето на Microsoft Teams се веќе објавени на веб на Факултетот).

За начинот на реализација на јунската испитна сесија која согласно Глобалниот календар на активности на УКИМ и на Факултетот започнува на 1 јуни 2020 година, студентите ќе бидат дополнително навреме известени преку официјалната веб страница на Факултетот. Испитната сесија ќе се спроведе на начин што ќе обезбеди студентите редовно да можат да ги остваруваат своите права во овие околности, истовремено почитувајќи ги принципите на висок квалитет во образованието

Одбраната на магистерските и докторските трудови може да се врши во целост со примена на видеоконференциска платформа, за што секој студент поединечно ќе биде навреме известен.

Седниците на органите и на внатрешните организациони единици на Факултетот (наставно-научен совет, деканатска управа, колегиуми на постдипломски студии, институти) редовно се одржуваат преку средства за електронска комуникација.

Службата за студенстки прашања работи секој ден за издавање на итни документи што им се потребни на студентите. Исто така, вработените во Службата за студентски прашања ви се достапни во секое време на нивните мејл адреси објавени на веб на Факултетот.

Деканатот ви стои на располагање за сите прашања на мејл адресите објавени на веб на Факултетот. Може да не контактирате и преку Microsoft Teams.

Следете ги официјалните соопштенија што редовно ги објавуваме на веб на Факултетот.

Останете во добро здравје.

Уредба високо образование
Одлука Правен факултет – Ковид 19
Правилник УКИМ – Ковид 19

Со почит,

Правен факултет „Јустинијан Први” во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

ве известуваме дека се направени e-mail со екстензија @students.pf.ukim.mk за  сите студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Ве молиме, да ги активирате своите мејлови, бидејќи преку овие мејл адреси ќе се поврзувате на онлајн предавања преку апликацијата Microsoft Teams.

Подетални упатства се дадени во прилог.
TeamsforEducation_QuickGuide MKD

Упатство за Microsoft Teams и e-mail

СООПШТЕНИЕ

 Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје навремено ги достави податоците за запишан летен семестар во учебната 2019-2020 година до Фондот за здравствено осигурување на РСМ, односно студентите коишто запишале летен (тековен) семестар во учебната 2019-2020 година нема потреба да вадат потврда за статус на студент од службата за студентски прашања за здравствено осигурување. Вашите матични лекари можат да проверат преку апликацијата “мое осигурување”

ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА НА MICROSOFT TEAMS

Почитувани,

Ве известуваме дека се отворени сметки на сите студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Сите се со име ime.prezime@students.pf.ukim.mk.

Во прилог ви праќаме упатство за промена на лозинката, како и упатство за користење на Microsoft Teams.

Дознавање на корисничко име/студентска e-mail адреса и промена на лозинка:

https://www.youtube.com/watch?v=AAL23pVUiT4&feature=youtu.be

Ве молиме, во најбрзо време активирајте ги новите сметки, бидејќи преку истите ќе се приклучувате на онлајн настава преку апликацијата Microsoft Teams. Во прилог упатсвото.

Со цел навремена подготовка, потребно е да преземеме подготвителни активности.

Како алатка за реализација ќе ни послужи видеоконференциската платформа на Microsoft која веќе постои како апликација на порталот Office365, а се вика Microsoft Teams или само Teams. За да може секој поединечно да пристапи на споменатиот портал, задолжително треба да се најави со својот мејл со екстензија @ students.pf.ukim.mk.

На порталот може да пристапите преку линкот:

https://portal.office.com

Доколку некој од вас има било какви проблеми со најавата, да го контактира Стефан Крстановски на моб.:070/365-518.

За целите на реализацијата на наставата, ќе ви биде потребен сметач, со пристап на интернет, на кој има можност за аудио комуникација (микрофон, звучници или слушалки, а камера и не е потребна, бидејќи не планираме да користиме видео од причина што троши премногу и непотребно мрежни ресурси). Во принцип, може да се користат и мобилни уреди и таблети бидејќи за нив постои апликацијата Microsoft Teams (на Google PlayStore и Apple AppStore), меѓутоа, тие се помалку корисни при потребата од користење на тастатура (а таква потреба ќе имаме, бидејќи нема само да зборуваме, ќе треба и да се гласа).

Значи, за да ја завршиме успешно оваа прва фаза, потребно е на сметачот кој ќе го користите за „присуство на наставата“ да ја инсталирате апликацијата Microsoft Teams, на следниов начин:

  • Во интернет прегледувач појдете на адресата https://portal.office.com
  • Се најавувате со вашето  корисничко име и лозинка
  • Откако ќе влезете на порталот ја бирате апликацијата Teams која ќе ви се отвори во независен таб
  • Најдолу лево во табот е иконата “download desktop app” (лабелата се појавува ако дојдете со глувчето на неа без да кликнете), кликнете ја и сименете и инсталирајте ја апликацијата Teams
  • По успешната инсталација, апликацијата сама ќе се отвори и ќе ја побара вашата корисничка сметка. Внесете ги деталите за корисничка сметка (пред да ја внесете лозинката, апликацијата може да ве праша кој тип на сметка сакате да користите, доколку имате и обична сметка на Microsoft со исто корисничко име, надвор од порталот Office 365 – изберете “work or school account”)
  • Следат неколку чекори за доинсталирање на апликацијата после кои таа се активира и вие можете, после кликнување на иконата “Teams” да видите дека сте вие член на тимот „НАЗИВ НА ПРЕДМЕТ ШТО ГО СЛУШАТЕ“.
  • Ако ја затворите апликацијата таа останува активна во позадината додека вие може да продолжите да работите други активности.

Важно: Доколку користите Windows 10 оперативен систем, не заборавете во “Settings” да го овозможите микрофонот како уред, доколку тоа не сте го сториле до сега, на следниот начин: кликнете на Windows знакчето најдолу најлево на екранот -> изберете Settings -> во новоотворениот прозор, во полето за пребарување внесете: microphone privacy, a потоа изберете “microphone privacy settings” и следејќи ги упатствата на следниот екран овозможете пристап на апликациите на микрофонот евентуално, со кликнување на копчето “Change”.

Кога и ако Windows defender firewall ви побара дозвола апликацијата Microsoft Teams да може да комуницира преку некои од мрежните профили – дадете дозвола со притискање на копчето “Allow access”.

Пред започнувањето на наставата ви упатуваме неколку кратки практични упатства за нејзина поуспешна реализација.

Во видеоконференциската сесија се вклучувате со апликацијата. Откако ќе ја активирате, во левата лента со опции ја бирате опцијата Calendar и го наоѓате во соодветниот период закажувањето за предавањето. Го кликате, ви се отвора нов поглед во кој има копче Join (или можеби уште додека сте во календарот на самото предавање има такво копче). Копчето го кликате во закажаниот период и би требало да ви се овори нов екран во кој ќе ги гледате вклучените учесници во сеницата.

Ако мрднете со глувчето во просторот каде се учесниците, ќе ви се појави во долниот дел една лената со различни избори. На оваа лента обезбедете камерата да биде исклучена, а и микрофонот ќе го вклучите само во моментите кога ќе земете збор. Значи, освен кога ќе зборувате, држете го микрофонот исклучен (иконата прешкртана).

Пронајдете ја малку подесно на лентата иконата за Chat и кликнете ја, за да ви се отвори во десениот дел на екранот просторот за текстуална комуникација. Ова е многу битно да го направите оти преку Chat опцијата ќе барате збор за дискусија.

Со почит,

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Ве известувам дека Владата на Република Северна Македонија на Дваесет и петтата Седница, одржана на 21/03/2020 година, заклучи сите предходно донесени заклучоци, за кои бевте известени, а со кои се даваат мерки, препораки и насоки, се продолжуваат и важат до завршување на периодот на постоење на вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија.

СООПШТЕНИЕ

Во врска со препораките на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, како и врз основа на препораките на Владата на Република Северна Македонија, за заштита на населението од вирусот Ковид-19 и за превенција од ширење на вирусот и Правилникот за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот, стручната и административна служба на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје воведува нов времен режим на работа со странки.

Ве информираме за следните можности за комуникација со стручната и административна служба на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје со цел да излеземе во пресрет на Вашите барања/потреби во периодот кој претстои.

Ø Вашите барања за издавање на документи поврзани со вашиот образовен процес ќе може електронски да ги поднесете на e-mail адреса (задолжително на двете e-mail адреси ): z.kubur@pf.ukim.edu.mk a.jordev@pf.ukim.edu.mk

Read more…