Термин за испит по Научно-истражувачка етика кај Проф. д-р Дејан Донев

Трминот за испит кај проф. д-р Дејан Донев по предметот Научно-истражувачка етика во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е 5.2.2020 (среда) со почеток во 15:00 часот на Филозофски факултет (Кабинет на професор).

Ве замолувам информацијата да се објави на веб-страната на УКИМ и навремено да се сподели со сите студенти кои избрале овој предмет да го полагаат кај проф. д-р Дејан Донев.

Конкурс за кофинансирање на учество на научни работници на семинари и симпозиуми

Француското министерство за високо образование, наука и иновации објавува конкурс за кофинансирање на научни работници од земјите на централна и источна Европа, за учество на семинари, научни симпозиуми и конгреси во Франција, преку програмата ACCES.

Read more…

Tермин за испит по предметот Научноистражувачка етика

Испитот кај проф. д-р Кирил Темков по предметот Научно-истражувачка етика (100%) во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година  за студентите од трет циклус на студии – докроски студиие ќе се одржи на 6.2.2020 (четврток) со почеток во 16:00 часот на Филозофски факултет.

The exam with prof. Dr. Kiril Temkov on the subject of Scientific Research Ethics (100%) in the winter exam session in the academic year 2019/2020 for third cycle students – doctoral studies will be held on 6.2.2020 (Thursday) starting at 16: 00 o’clock at the Faculty of Philosophy.

Tермин за испит по предметот Методологија на научноистражувачка работа

Се известуваат студентите од трет циклус на студии кои избрале предметот  Методологија на научноистражувачка работа (100%) кај проф. д-р Верица Јанеска да го слушаат и полагаат во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е полагањето е на 12.2.2020 (среда) со почеток во 17:00 часот на Економскиот институт.

Students from the third cycle of studies who have chosen the subject Methodology of Scientific and Research Work (100%) with prof. Dr. Verica Janeska to listen and take the winter exam session in the school year 2019/2020 is taking place on  Феб. 12,2020 (Wednesday) starting at 17:00 at the Institute of Economics.