Политички систем (односи со јавноста) – Термин за полагање кај проф. д-р Марика Ристовска

Се извесуваат студентите на односи со јавноста дека полагањето на предметот Политички систем (односи со јавноста) кај проф. д-р Марика Ристовска ќе се спроведе на 21.6.2019 (петок), со почеток од 12:00 часот, во амфитеатарот 2.

Frankfurt Investment Arbitration Moot – отворен повик за студенти на втора и трета година правни студии и втор циклус студии

Тимот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за инвестициска арбитража се проширува. Искористете ја можноста да бидете дел од тимот кој учествува на натпреварот од областа на инвестициската арбитража,

Read more…

VIS MOOT TEAM – отворен повик за студенти на трета година правни студии и втор циклус студии

Тимот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за меѓународна трговска арбитража, под менторство на проф. д-р Тони Дескоски, објавува отворен повик за прием на нови членови. Приклучете се на тимот кој 11 години

Read more…