ГРАЃАНСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА (ДЕЛ: ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО): ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА

Во прилог се дадени термините за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, за студентите кои ја слушаат предметната програма граѓанско право – применета програма (дел: облигационо право), како задолжителна во VIII-миот семестар, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што истите се најавени на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.
Термините за посета може да ги преземете ТУКА.

Н. Гавриловиќ

Резултати трудово право – 12.02.2019

Резултатите од писмениот испит по предметот трудово право ќе бидат соопштени на студентите на 19.02.2019 година (вторник) во 12 часот. Се молат студентите да дојдат пред кабинетот на проф. Тодор Каламатиев за да ги земат оцените.
проф. д-р Тодор Каламатиев
проф. д-р Лазар Јовевски
доц. д-р Александар Ристовски

Распоред за летен семестар мастер

Се известуваат студентите на втор циклус на мастер студии наставата за летниот семестар во учебната 2018-2019 година ќе започне на ден 4.3.2019 година (понеделник).
Во прилог е распоредот на предавања.
Списокот може да го преземете ТУКА.