Избирачки список на студенти со право на гласање на Изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание

               Врз основа на чл.18 од Правилата за избор на Претседател и Членови на Факултетското студентско собрание, Изборната Комисија го објавува прелиминарниот Избирачки Список на студенти со право на гласање.
Прелиминарен Избирачки Список

Read more…

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА УКИМ – ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ (ПРВ УПИСЕН РОК 2020/21 ГОДИНА)

Во прилог ви го доставуване линкот со усвоената конечна листа на кандидати примени на трет циклус на студии на УКИМ на студиските програми – правни и политички науки. Запишувањето ќе се спроведува од 09.11-13.11.2020 на Правниот факултет “Јустинијан Први” – Скопје. Потребните документи се наведени во Конкурсот.
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Odluka_konecna_lista_primeni_kandidati_SDS_2020-2021_prv-rok.pdf

Совет на докторски студии